தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு புதிய நியமனங்கள் - sonakar.com

Post Top Ad

Sunday 7 May 2023

தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கு புதிய நியமனங்கள்

 அனைத்து ஆணைக்குழுக்களுக்கும் புதிய உறுப்பினர்கள் நியமனம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பின்னணியில் தேர்தல் ஆணைக்குழுவுக்கான புதிய நியமனங்களும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


பெரும்பாலும் இரு வாரங்களுக்குள் புதிய நியமனங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


உள்ளூராட்சி தேர்தல் பரபரப்பு தற்போது அடங்கிப் போயுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments:

Post a Comment