கொழும்பு மத்தி - மேற்கு SJB வசம்! - sonakar.com

Post Top Ad

Thursday, 6 August 2020

கொழும்பு மத்தி - மேற்கு SJB வசம்!


மத்திய கொழும்பு மற்றும் கொழும்பு மேற்கை சமகி ஜன பல வேகய வென்றுள்ளது. மத்திய கொழும்பில் 64,692 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ள அதேவேளை ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 2,978 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

பொதுஜன பெரமுன 16,688 வாக்குகளை மத்திய கொழும்பில் பெற்றுள்ளது.

கொழும்பு - மேற்கில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1,143 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ள அதேவேளை சமகி ஜன பல வேகய 16,521 வாக்குகளைப் பெற்று முன்னணியில் திகழ்கிறது.

No comments:

Post a Comment