அங்குநொச்சிய அல்-மாஸ்: 18 மாணவர்கள் சித்தி! - sonakar.com

Post Top Ad

Monday, 16 November 2020

அங்குநொச்சிய அல்-மாஸ்: 18 மாணவர்கள் சித்தி!

 


அனுராதபுர மாவட்டம், கெப்பித்திகொல்லாவ கல்வி வலயத்தின் பிரபல பாடசாலைகளில் ஒன்றான அங்குநொச்சிய அல்-மாஸ் மகா வித்தியாலயம் இம்முறை வரலாற்றில் முதல் தடவையாக அதி கூடிய மாணவர்கள் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்கு(158) மேல் புள்ளிகளை பெற்று வரலாற்றுச் சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளதாக பாடசாலையின் அதிபர் ஜனாப் ஏ.ஜெ.எம் தௌபீக் தெரிவித்தார்.


பரீட்சைக்கு தோற்றிய 57 மாணவர்களில் 18 மாணவர்கள் வெட்டுப்புள்ளிகளுக்கு (158) மேல் புள்ளிகளை பெற்றே இவ் வரலாற்றுச் சாதனையை நிலைநாட்டியுள்ளதாக பாடசாலையின் அதிபர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதோடு அந்த 18 மாணவர்களின் பெயர் விபரங்களையும் வெளியிட்டுள்ளார்.


 1. கபூர்தீன் பாத்திமா முப்லிஹா - 178 புள்ளிகள்
 2. மொஹமட் அஷ்ரப் பாத்திமா நுஹா - 172 புள்ளிகள் 
 3. ஹலீம் இன்பான் - 171 புள்ளிகள்
 4. இமாம் பாத்திமா ஹஸ்னா - 170 புள்ளிகள்
 5. றிபாஸ் மொஹம்மத் நஸாஹிர் - 170 புள்ளிகள்
 6. மொஹம்மது அமீர் ஹாதிலா - 169 புள்ளிகள்
 7. இர்ஷான் மொஹமட் அர்ஹம் - 169 புள்ளிகள்
 8. சமீன் இபாசா - 167 புள்ளிகள்
 9. மொஹமட் அபூதர் மொஹமட் ராஸீத் - 167 புள்ளிகள்
 10. சுபியான் முஹம்மட் இமாத் - 166 புள்ளிகள்
 11. இர்ஷாத் பாத்திமா சுஹைனா - 166 புள்ளிகள்
 12. அப்துல் மலிக் அஸ்லம் - 165 புள்ளிகள்
 13. மொஹம்மது அஜ்மீர் பாத்திமா ஹுஸ்னா - 164 புள்ளிகள்
 14. நஜிமுதீன் ஆரிபா - 163 புள்ளிகள்
 15. ரயிஷ் பாத்திமா றிஸ்கா - 162 புள்ளிகள்
 16. மொஹமட் சியாம் மொஹமட் ஹஸ்ஸாலி - 159 புள்ளிகள்
 17. தஸ்தகீர் மொஹமட் றிஷாத் - 159 புள்ளிகள்
 18. மொஹமட் நிஸான்தீன் பாத்திமா இஷானா - 159 புள்ளிகள்


சுமார் 60 வருட பாடசாலை வரலாற்றை சாதனையாள் புரட்டிப் போட்ட மாணவ சொல்வங்களை அன்றிலிருந்து முழு மூச்சுடன் இரவு பகல் பாராது வளப்படுத்திய வகுப்பாசிரியர்களான என். பர்ஜாஸ், ஏ.ஏ.எப் றிஸ்மினா ஆகியேரையும் பாடசாலையின் அதிபர் ஜனாப் ஏ.ஜெ.எம் தௌபீக் அவர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூர்ந்தார்.


-முஹம்மட் ஹாசில்

No comments:

Post a Comment