புதிதாக 12 உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் - sonakar.com

Post Top Ad

Monday, 14 September 2020

புதிதாக 12 உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம்

புதிதாக 12 உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை நியமித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ச. 


இதற்கு முன்னர் மாவட்ட நீதிபதி, மஜிஸ்திரேட், கூடுதல் மஜிஸ்திரேட் பதவிகளை வகித்தவர்கள் 10 பேரும் அரசின் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகளாகவிருந்த இருவரும் இப்பட்டியலில் உள்ளடங்குகின்றனர்.


நியமனக்கடிதங்களை ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ச இன்று வழங்கி வைத்துள்ளார்.


 1. Mr. W. A. Perera                                               
 2.  Ms. C. Meegoda                                               
 3. Miss. A. I. K. Ranaweera                                    
 4. Miss. K. S. L. Jayaratne                                     
 5. Mr. R. S. A. Dissanayake                                   
 6. Mr. W. M. M. Thalgodapitiya                            
 7. Miss. T. W. W. M. R. C.P. Kumari Dela             
 8. Mr. H. S. Ponnamperuma                                 
 9. Miss. S. I. Kalingawansa                                   
 10. Mr. D. A. R. Pathirana                                      
 11. Ms. N. T. Wickremasekara                              
 12. Ms. A. G. U. S. N. K. Seneviratne                  

No comments:

Post a Comment