புதிய சட்டமா அதிபராக தப்புல டி லிவேரா! - sonakar.com

Post Top Ad

Tuesday, 7 May 2019

புதிய சட்டமா அதிபராக தப்புல டி லிவேரா!


இலங்கையின் புதிய சட்டமா அதிபராக தப்புல டி லிவேராவை நியமித்துள்ளது அரசியலமைப்பு பேரவை.இந்நியமனத்திற்கு அரசியலமைப்பு பேரவை ஒரு மனதாக இணக்கம் வெளியிட்டுள்ளதுடன் லிவேரா, குறித்த திணைக்கள விவகாரங்களில் 36 வருட அனுபவத்தைக் கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments:

Post a Comment