மொழி முனை 2019: கஹட்டோவிட்ட பத்ரியா கம்பஹா மாவட்டத்தில் சம்பியன் - sonakar.com

Post Top Ad

Tuesday, 5 March 2019

மொழி முனை 2019: கஹட்டோவிட்ட பத்ரியா கம்பஹா மாவட்டத்தில் சம்பியன்



மொழி முனை 2019 - விவாதப்போட்டியில்இ கஹட்டோவிட்ட அல் பத்ரியா மகா வித்தியாலயம் கம்பஹா மாவட்டத்தில் சம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.



இதன் மூலம் தேசிய மட்டத்திலான போட்டிக்கும் பாடசாலை தெரிவாகியுள்ளது. குறித்த போட்டிகள் மாவட்ட ரீதியாக இடம்பெற்று வருவதுடன் மாவட்ட வெற்றியாளர்கள் தேசிய மட்டத்திலான சுற்றுக்கு தெரிவாகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

-கஹட்டோவிட்ட ரிஹ்மி

No comments:

Post a Comment