தொடர்புகள்

பொதுவான தொடர்புகளுக்கான எமது மின்னஞ்சல் : [email protected] gmail.com

ஆசிரிய பீடத் தொடர்புகளுக்கு : [email protected]சோனகர்.கொம் ( ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்யவும்)

எம்மோடு நேரடியாக (தொலைபேசி) உரையாட விரும்புபவர்கள் உங்கள் தொடர்பின் தேவைகளையும், இலக்கங்களையும் எமது மின்னஞ்சலுக்கு அறியத்தரலாம். நீங்கள் வாழும் நாட்டில் உள்ள எமது பிரதிநிதி மூலம் அல்லது தேவையேற்படின் ஆசிரியபீட பிரதிநிதிகள் உங்களோடு தொடர்பு கொள்வார்கள்.

– ஜஸாகல்லாஹ்.